Rodzaje płytek PCB

Obwody drukowane są konstruowane w wariantach jedno-; dwu- oraz wielowarstwowych. Ich różnice wynikają przede wszystkim z samej konstrukcji płytki, a także zmiennej kolejności etapów jej produkcji. Wiele firm oczekuje mniej lub bardziej skomplikowanych systemów, dlatego też producenci płytek PCB muszą być przygotowani na wszelkie ewentualności. Od początku istnienia rynku płytek drukowanych branżowi eksperci spierają się co do kwestii przydatności i zastosowania różnych wariantów obwodu drukowanego. Jedni producenci upierają się przy płytkach dwuwarstwowych, drudzy zaś spróbują nas przekonać o wyższości płytek jednowarstwowych nad wielowarstwowymi. Każdy ma swoje preferencje, a wybór rodzaju PCB zależy tak naprawdę od rzeczy, w której chcemy ją zamontować oraz roli, jaką ma spełniać.

Płytka jednowarstwowa

Z pewnością najtańszy i najprostszy rodzaj płytek PCB. Wiele systemów dla urządzeń codziennego użytku jest wykonana z jednostronnego obwodu drukowanego wraz z wykorzystaniem szeroko dostępnych materiałów takich jak FR2 czy rzadziej stosowanego FR1. Projekty te często posiadają tak zwane zworki, które łączą znajdujące się na płytce styki w jeden obwód. Korzystanie z tej metody zapewnia zamknięcie obwodu eletronicznego, tym samym aktywując jego funkcje. Projektowanie tego typu płytek jest czasochłonne i wymaga niemałego planowania.

Obwód ten jest bardzo wrażliwy na wszelkie błędy i zakłócenia elektromagnetyczne, toteż jego uproszczenie może generować wiele błędów, a w konsekwencji problemy z działaniem systemu. Ważnym elementem podczas tworzenia projektu płytki jest skupienie się na stopniu oporu ścieżek. Stanowią one dodatkowe źródło rezystancji. Brak jej dodatkowych źródeł może spowodować spadki napięcia, mającego wpływ na pracę systemu.

Płytka dwuwarstwowa

Obwody te cechuje większy stopień skomplikowania budowy, a co za tym idzie pojawienie się dodatkowych komplikacji. Z racji swojego zastosowania i większych wymogów odnośnie do trwałości produktu stosuje się do jego produkcji materiały FR4. Oczywiście zdarzają się również takie sytuacje jak zastosowanie do dwustronnego obwodu drukowanego materiałów z klasy FR2, lecz w większości przypadków są one zbyt wrażliwe na temperaturę, jaka powstaje w trakcie działania jej podzespołów. Większa stabilności płytki zagwarantowana przez materiał FR4 pozwala nam na zaimplementować przepusty lepszej jakości.