backround image backround image
Słowniczek PCB
10.08.2017
Typy przelotek według normy IPC

Typy przelotek według normy IPC

Oprócz zaleceń producentów PCB oraz wytycznych pochodzących bezpośrednio od klientów, wymagania co do wykonania obwodów drukowanych zawarte są również w szeregu norm IPC m.in. w normie IPC 4761, która – w dużym skrócie, poświęcona jest ochronie przelotek.   Poniżej przedstawiony został opis poszczególnych typów zawartych w wyżej wymienionym dokumencie oraz rysunki z ich przekrojami. Dla ich łatwiejszego zrozumienia, nazwy materiałów zostały oznaczone w ten sposób, że kolory czcionki w opisie każdego typu odpowiadają kolorom poszczególnych warstw widocznych na rysunkach. Wyr&oacu...
04.08.2017
Elementy PCB: TYPY OTWORÓW

Elementy PCB: TYPY OTWORÓW

Z uwagi na dużą różnorodność funkcji oraz zastosowań obwodów drukowanych w ich strukturze mogą występować różnego rodzaju otwory. Można je klasyfikować w sposób ogólny - metalizowane/niemetalizowane lub z uwagi na kształt, czy pełnioną funkcję itd.     Poniżej przedstawiony został podział uwzględniający większość typów otworów stosowanych w obwodach drukowanych.   Podział podstawowy: przelotki/otwory metalizowane; standardowe – średnica od 0,2 mm; mikroprzelotki – średnica poniżej 0,2 mm (typowe: 0,1 mm; 0,15 mm); otwory niemetalizowane: średnica od 0,...
28.07.2017
Parametry obwodów drukowanych_ELEKTRYCZNE

Parametry obwodów drukowanych_ELEKTRYCZNE

Poza wymienionymi wcześniej parametrami podstawowymi oraz temperaturowymi, laminaty można jeszcze scharakteryzować za pomocą parametrów elektrycznych (oprócz wspomnianego wcześniej CTI), a także odporności na absorpcję wilgoci oraz zjawisko CAF.     Właściwości elektryczne:   Pod względem elektrycznym laminaty są opisywane głównie z uwagi na straty sygnałowe. Stają się one bardzo istotne głównie w przypadku zastosowania w układach wysokiej częstotliwości.   Pierwszym z nich jest stała dielektryczna (Dk), czyli przenikalność względna materiału w odniesieniu do przenikalności w próżni. W typ...
19.07.2017
Parametry obwodów drukowanych_TEMPERATUROWE

Parametry obwodów drukowanych_TEMPERATUROWE

W celu ochrony przed niekorzystnymi wpływami wysokich temperatur do produkcji obwodów drukowanych należy stosować laminaty o właściwościach temperaturowych, które dopasowane są zarówno do procesu montażu, jak i warunków w jakich będzie pracowało gotowe urządzenie.   Poniżej przedstawione zostały definicje najważniejszych z nich, które powinny być uwzględniane już na etapie projektowania urządzenia.   Parametr Tg Parametr Tg określa temperaturę graniczną przejścia laminatu ze stan twardego w stan miękki (temperaturą zeszklenia), co skutkuje pogorszeniem jego właściwości mechanicznych. Laminat staje się wrażliwy...