backround image backround image
Słowniczek PCB
06.04.2017
Budowa obwodu wielowarstwowego

Budowa obwodu wielowarstwowego

Rdzeń, prepreg & folia miedziana.   Obwody wielowarstwowe, w porównaniu z obwodami jedno- oraz dwuwarstwowymi,  posiadają bardziej rozbudowaną strukturę warstw. Przykładowa budowa (ang. stackup) została pokazana na rys. 1., który przedstawia stos warstw typowego obwodu 4-warstwowego. Zbudowany jest on z trzech podstawowych elementów: rdzenia (1), prepregów (2) oraz folii miedzianych (3).   Rys.1. Typowa budowa obwodu 4-warstwowego.   Poniżej przedstawiamy definicję poszczególnych elementów:   Rdzeń – dwustronny laminat na którego w...