backround image backround image
Pytanie do eksperta
08.08.2017
Jakie warunki należy spełnić, aby w projekcie możliwe było wykonanie ślepych przelotek?

Jakie warunki należy spełnić, aby w projekcie możliwe było wykonanie ślepych przelotek?

► Definicja   Ślepe przelotki są otworami wierconymi tylko na pewną głębokość obwodu drukowanego. W ten sposób pozwalają połączyć ze sobą daną warstwę zewnętrzną z wybraną/wybranym warstwami wewnętrznymi bez konieczności przewiercania się przez całą grubość obwodu. Na poniższej ilustracji pokazany został przykład przelotki ślepej wykonanej od strony TOP łączącą ją z pierwszą warstwą wewnętrzną. Nie oznacza to jednak, że wykonanie z drugiej strony obwodu drukowanego nie jest możliwe – taka sytuacja jest jak najbardziej dopuszczalna. Można zatem wykonać je od strony TOP, od strony BOTTOM oraz z obu stron jednocześnie.     ...
28.06.2017
Jakie są zależności dla grubości obwodów wielowarstwowych i ich tolerancji?

Jakie są zależności dla grubości obwodów wielowarstwowych i ich tolerancji?

Grubość bazowa laminatu dla obwodów wielowarstwowych obejmuje standardowo sumę grubości: rdzeni(a) z foliami miedzi bazowej: zewnętrznej oraz wewnętrznej. Maksymalna dopuszczalna tolerancja końcowej grubości laminatu wynosi ±10%. Dokładna grubość końcowa obwodu drukowanego wraz z tolerancją wynika z: grubości prepregów - średnio ±0,007 mm; grubości rdzeni przedstawionej w tab. 1; procesowych – typowo ±0,03 mm.   Grubość rdzenia [mm] Tolerancja [mm] 0,10 ±0,01 ...
30.05.2017
Jak należy projektować obwody pod montaż układów BGA i µBGA?

Jak należy projektować obwody pod montaż układów BGA i µBGA?

Wzrost poziomu skomplikowania obwodów drukowanych wynika miedzy innymi ze stosowania w urządzeniach elementów w obudowach z wyprowadzeniami typu BGA/µBGA (wyprowadzenia sferyczne w siatce rastrowej). Przykład mozaiki z padami pod tego typu układy przedstawia rys. 1.   Rys 1. Przykład projektu mozaiki dla układu typu BGA.   Dla dużych rastrów (0,8 mm i więcej)  parametry DRC mozaiki są zwykle standardowe, a ich prawidłowe zaprojektowanie (zgodnie z wymaganiami producenta PCB) nie stanowi większego problemu. W TS PCB Techno-Service S.A. typowymi rastrami, produkowanymi w ramach standardowych ...