backround image backround image
Dokumentacja PCB
17.05.2017
Jak poprawnie projektować panele dla obwodów o niewielkich rozmiarach? - cześć 2

Jak poprawnie projektować panele dla obwodów o niewielkich rozmiarach? - cześć 2

Panele frezowane i rylcowane Każdy kształt obwodu, poza prostokątnym, wymaga zastosowania obróbki mechanicznej frezowaniem. Rylcowanie jest konieczne jeśli obwody w panelu posiadają choć jedną prostą krawędź pionową lub poziomą, frezowanie możliwe wtedy będzie dla pozostałych krawędzi.   Obróbka mieszana (fot. 1) pozwala zredukować wady obu metod stosowanych osobno. Jest ona także wskazana dla obwodów prostokątnych o wymiarach mniejszych niż 30 mm, gdyż w porównaniu z panelem w pełni rylcowanym, ułatwia ona separację płytek.   Fot. 1. Panel frezowany (poziome krawędzie i wcięcia) i rylcowany (pionowe krawędzie)...
09.05.2017
PCB design – czy tylko Eagle?

PCB design – czy tylko Eagle?

Jednym z popularnych narzędzi do projektowania obwodów drukowanych jest oprogramowanie EAGLE. Firma Autodesk, która nim administruje od lata zeszłego roku, zdecydowała o wprowadzeniu abonamentu dla użytkowników. Dotychczas jednorazowy zakup licencji (w cenie 70 dolarów - wersja standardowa, 800 dolarów - rozszerzona), gwarantował bezterminowe korzystanie z programu, obecnie subskrypcja EAGLE nie daje takiej możliwości.   Decyzja Autodesk wywołała poruszenie szczególnie wśród małych firm, dysponujących niewielkim budżetem i nie przewidujących co rocznych kosztów związanych z samym projektowanie...
27.04.2017
Jak poprawnie projektować panele dla obwodów o niewielkich rozmiarach? - część 1

Jak poprawnie projektować panele dla obwodów o niewielkich rozmiarach? - część 1

Kierunek rozwoju branży producentów elektroniki wyznacza stale postępujący trend miniaturyzacji sprzętu elektronicznego, przy jednoczesnym wzroście jego funkcjonalności. Tendencja związana z miniaturyzacją samych urządzeń jest już powszechnienie znana, wiąże się ona także z redukcją fizycznych rozmiarów samych obwodów drukowanych, co ma bezpośredni wpływ na proces ich produkcji i montażu.   Obwody o rozmiarach 50 mm i mniejszych powinny być produkowane w panelach. Ich projektowanie zaś sprowadza się do podjęcia dwóch decyzji: o optymalnym rozkładzie i ilości obwodów oraz o wyborze odpowiedniej obróbki mechanicznej, bi...
30.11.2016
Prawidłowe przygotowanie warstw mozaiki

Prawidłowe przygotowanie warstw mozaiki

Sporadycznie spotykanym błędem przy projektowaniu obwodów drukowanych jest przekroczenie minimalnych parametrów DRC (Design Rule Check). Parametry te określają możliwości technologiczne producenta obwodów drukowanych w zakresie minimalnych szerokości ścieżek, odległości sąsiadujących ścieżek/padów oraz pierścieni otaczających otwory.   Większość programów do projektowania obrazu PCB posiada możliwość ustawienia i sprawdzenia parametrów DRC. Rysunek 1 przedstawia okno przykładowej konfiguracji w programie Eagle z minimalnymi parametrami DRC, które powinny zostać spełnione przy projektowaniu obrazu PCB.  ...