backround image backround image
Jakość
Data publikacji: 10.11.2016

Jakie normy musi spełniać obwód drukowany?

Powszechnie stosowanymi specyfikacjami w produkcji obwodów drukowanych są dokumenty wydawane przez IPC. Dokumentem wiodącym jest zestaw IPC-6010 „Family of Board Performance Documents”, w którego skład wchodzą następujące specyfikacje:

Powyższe dokumenty ustanawiają minimalne wymagania na dopuszczenie dla obwodów drukowanych.
 
W przypadku najczęściej produkowanych sztywnych płyt drukowanych, zastosowanie ma standard IPC 6012C – specyfikacja ta ustanawia i definiuje wymagania zdolności i osiągów dla wytwarzania obwodów wg następujących typów:
Dokumentem bardziej szczegółowym, jest specyfikacja IPC-A-600 H „Kryteria dopuszczenia płyt drukowanych”. Opisuje ona stany preferowane, dopuszczalne i niezgodne z wymaganiami, które są dostrzegalne na zewnątrz lub wewnątrz obwodów drukowanych. Dokument ten przedstawia interpretacje wizualne minimalnych wymagań wykazanych w różnych specyfikacjach płytek drukowanych tj.: IPC-6010, J-STD-003 itp. Specyfikacja ta jest dokumentem towarzyszącym i uzupełniającym, dostarczającym ilustrowanych interpretacji wymagań serii IPC 6010.
 
Innymi dokumentami odnoszącymi się do jakości obwodów drukowanych są tzw. PERFAGI:
·       PERFAG 1D Nonplated-Through Boards (Płyty z otworami niemetalizowanymi)
·       PERFAG 2F Double-Sided Plated-Through PCBs (Dwustronne obwody drukowane)
·       PERFAG 3D Multilayer PCBs (Wielowarstwowe obwody drukowane)
·       PERFAG 4B Flexible and Rigid-Flex PCBs (Giętkie i sztywno-giętkie obwody drukowane)
 
Jednakże zostały one skutecznie wyparte przez dokumenty IPC, stąd ich stosunkowo mała popularność i coraz rzadsze stosowanie.
 
Należy jednak zwrócić uwagę, że wymagania Klienta mogą być inne niż wytyczne IPC czy PERFAG (np. bardziej restrykcyjne). Jednakże wszelkie odstępstwa od wymagań określonych w powyższych dokumentach, powinny być uzgodnione pomiędzy użytkownikiem a dostawcą – stąd często stosowany skrót AABUS (as agreed between user and suplier). W praktyce oznacza to, iż muszą być one wyraźnie sformułowane przez użytkownika i zaakceptowane przez producenta obwodu. W przypadku braku ich sformułowania lub braku akceptacji, nie będą one wiążące dla stron.
 
Przydatne linki:
Sklep IPC: https://portal.ipc.org/Purchase/SearchCatalog.aspx
Sklep PERFAG: http://www.perfag.dk/en/specifications/specificatons/
 

Dodaj komentarz

Komentarze

Data dodania: 16.08.2017
dadas